Myanmar Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu

2019 – 2021 arasındaki Geçmiş Proje

Myanmar’ın hazır giyim endüstrisinin istikrarı ve gelişimi herkesin yararınadır.

Örgütlenme Özgürlüğü, işçi ve işverenlerin kendi örgütlerini kurma ve seçtikleri örgütlere katılma hakkıdır.

Örgütlenme Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerindeki Temel İlkeler ve Haklar (87 ve 98 sayılı ILO Sözleşmeleri) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında bir insan hakkıdır.

Myanmar Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu, Myanmar’ın Hazır Giyim ve Ayakkabı sektöründe işverenler ve işçiler arasında kurulacak yapıcı ilişkilerin güvence altına alınmasına yönelik büyük bir adımdır. 2019 yılında geliştirilen ve kabul edilen (Mutabakat Mektubu) Kılavuz, Uluslararası Çalışma Standartları doğrultusunda yapıcı endüstriyel ilişkiler yoluyla istikrarlı ve büyüyen bir sektöre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

1 Nisan 2020’den bu yana, Myanmar’da ACT Üyesi markalara üretim yapan tüm fabrikalar için Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu’na uygunluk ulaşılması hedeflenen bir iş gereksinimidir.

Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzunun Geliştirilmesi Süreci

“Sosyal diyalog yoluyla oluşturulan güvene dayalı ilişkiler, iş anlaşmazlığı riskini azaltır ve üretimin ve yatırımın devamlılığını sağlamak için gereken istikrarı tesis eder.”

— Global Deal 2017

ACT markaları için üretim yapan fabrikalar, Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu’nun geliştirilmesi için çalışmak üzere bir İşveren Çalışma Grubu (İÇG) kurmuştur. IndustriALL Küresel Sendika’ya bağlı bir sektörel sendika federasyonu olan ve hazır giyim ve ayakkabı işçilerini temsil eden Myanmar Sanayi İşçileri Federasyonu (IWFM) ile birlikte Kılavuz’un içeriğini müzakere etmek üzere bu çalışma grubu tarafından delegeler belirlenmiştir.

ILO ve GIZ, müzakereler esnasında tedarikçileri ve sendikaları desteklemek üzere teknik yardım teklifinde bulunmuştur.