Back to News

ACT üyeleri, ACT mutabakatina ek olan Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğüne saygı ve uygulama konusunda hemfikir oldular

15.08.2022

ACT, Türkiye’deki ACT sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak Türkiye Örgütlenme Özgürlüğü Eki’ni Mutabakat Zaptı’na bir ek olacak şekilde düzenlemiştir. Örgütlenme Özgürlüğü Eki, ACT Mutabakat Zaptı’nda markalar tarafından verilen küresel örgütlenme özgürlüğü taahhütlerini mevcut bağlamında ele almıştır. Sektördeki paydaşların endüstriyel ilişkilere dair karşılaştıkları özgün zorlukları ortaya koyar ve Türkiye’de yapıcı ve olgun endüstriyel ilişkileri desteklemeye devam etmek adına açık, verimli ve sonuç odaklı bir protokol oluşturur.

Ek, tedariğini Türkiye’den sağlayan 17 ACT üyesi marka ile Türkiye’deki üyeleri de dahil olmak üzere Küresel Sendikalar Federasyonu IndustriALL tarafından karşılıklı olarak kabul edilmiştir. Tüm markaların işleyiş ilkelerinin de halihazırda kapsadığı uluslararası ve ulusal temel iş mevzuatlarını yansıtacak şekilde Türkiye’de ACT üyesi markalar için üretim yapan tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerindeki tüm tedarik zinciri birimlerini kapsayan bir Endüstri İlişkileri sözleşmesidir.

IndustriALL Küresel Sendikası,Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Direktörü Christina Hajagos-Clausen’ın belirttiği üzere:

  ‘Bu anlaşma, ACT üyelerinin Türkiye’de sürdürülebilir, istikrarlı ve adil bir sanayi inşa edilebilmesi konusundaki güçlü kararlılığını yansıtmaktadır. IndustriALL ve Türkiye’deki üyelerimiz Deriteks Sendikası, Disk Tekstil İşçileri Sendikası, Öz İplik-İş ve Teksif, Ek’in yürürlüğe girmesiyle birlikte ACT üyesi markalar ve tedarikçileri ile yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.’

ACT markaları, IndustriALL Küresel Sendikası ve Türkiye’deki üyeleri, Örgütlenme Özgürlüğü Eki’nin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunları ele almak için tedarik zinciri birimleri ve sendikalarla birlikte çalışarak sosyal diyalog süreçlerini destekleyecektir. Bu bağlamda, Türkiye Örgütlenme Özgürlüğü Ek’i 15 Ağustos 2022’de yürürlüğe girecektir.