Biz Kimiz

ACT, 20 küresel marka ile IndustriALL Küresel Sendika arasında, tekstil ve hazır giyim tedarik zincirlerindeki işçiler için yaşam ücretine ulaşma amacı güden bir anlaşmadır.

Örgütlenme özgürlüğü ve sorumlu satın alma pratikleri yoluyla gerçekleşen işkolu düzeyinde toplu pazarlığın ücretler üzerinde bir etki yaratmak için en gerçekçi yol olduğuna inanıyoruz.

ACT Bültenini Oku

Üyeler 

Tüm ACT üyeleri, küresel hazır giyim, tekstil ve ayakkabı sektörlerinde ücretlerin ve çalışma koşullarının mevcut şeklini değiştirmeye katkıda bulunmak üzere birlikte çalışmayı taahhüt eder. Yaşam ücretlerini güvence altına almak gerçek bir sorumluluğu gerektirir.

Üyelik Kriterleri

Üye Listesi 

Kurumsal imzacı olarak eklenen markalar da dahil olmak üzere mevcut üyelerimizin tam listesini görmek için buraya tıklayın

Daha Fazla

IndustriALL Global Union and Corporate Signatories of ACT

Yaşam Ücreti Nedir?

Yaşam ücreti, bir işçinin, bir miktar ihtiyari harcamaları da dahil olmak üzere, kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılaması için gereken asgari gelirdir. Bu, yasal çalışma saati sınırları dahilinde (yani fazla mesai olmadan) kazanılmalıdır.

Yaşam ücretine dair farklı anlayışlar mevcuttur ve önerilen rakamlar önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Ancak, hazır giyim üreticisi bir çok ülkedeki mevcut ücretlerin, anlamlı bir yaşam ücreti anlayışının çok altında olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır.

 

Ekibimiz ile tanışın

Bea Ruoff

Head of Operations, Accountability and Monitoring ACT

Bea Ruoff has a background in Economics and Business Administration. Prior to joining ACT she was a teacher and researcher with a focus on labour market development and inequality, wage setting and global production networks and has designed and managed multi-stakeholder research projects at the Berlin School of Economics and Law.

David Cichon

Interim Head of Programmes

David Cichon has a background in sociology and political science with a research focus on industrial relations in global value chains. He completed his doctoral thesis on wage setting in Cambodia’s garment and footwear industry.

Tandiwe Gross

Senior Programme Manager, ACT

Tandiwe Gross joined the team in June 2018. She has a background in political science, law and labour policies, and has worked for the ILO in the field of online capacity building and technical advice on due diligence. More recently she served in the ILO Liaison Office in Myanmar.

James Dunlop

International Communications Manager

James has a background in communication strategy and public policy with a particular focus on wages and the global garment industry. An avid storyteller, James has supported civil society, government and private sector groups to use communication strategies to secure better outcomes for workers and communities.

Joana Cassinerio

Country Programme Manager

Based in Southeast Asia for the past decade, Joana has conducted extensive research on human rights challenges in the Global South. Her doctoral thesis on labour rights in the Cambodian garment sector discussed interpretations around the concept of ‘rights’ through the lens of existing laws, workers and employers.

Michelle Lowe

Administration Officer

Yönetim Kurulu Üyeleri

Christina Erika Hajagos-Clausen

Director, Textile and Garment Industry, IndustriALL Global Union

Kaiesha Gibson

Corporate Responsibility Manager, Pentland Brands

Mutabakat Zaptı

Üye şirketler ile IndustriALL arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, ACT üyeleri arasındaki işbirliğinin temelini oluşturur ve küresel tedarik zincirlerinde örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve yaşam ücreti sağlamak üzere gerekli taahhütlerin çerçevesini belirler.

 

ACT Üye Taahhütleri şunları içerir:

Markalar

  • satın alma pratiklerinin üreticilerle uzun vadeli ortaklıkları destekleyecek biçimde olmasını sağlamak üzere çalışacak
  • ücretinin ödenmesini olanaklı kılacak satın alma pratiklerini sağlayacak
  • IndustriALL ile stratejik konumdaki tedarikçi fabrikalara ilişkin gerekli bilgileri paylaşacaktır.

Markalar ve IndustriALL 

  • örgütlenme özgürlüğünün proaktif olarak nasıl teşvik edileceğine dair stratejiler oluşturacak
  • örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık konularında kapasite geliştirme imkanları sağlayacak
  • işkolu genelindeki toplu sözleşmelerin tescil edilmesini ve ulusal yasalar uyarınca kanunen uygulanabilirliğini desteleyecek
  • asgari ücretin yükseltilmesini destekleyecek biçimde hükümetler nezdinde ortak bir yaklaşım geliştirecek
  • yaşam ücreti doğrultusunda müzakereler yürütmeleri için bir araya gelmelerini sağlamak üzere fabrikalar ve öncelikli ülkelerdeki IndustriALL üyesi sendikalarla birlikte çalışacaktır.