Myanmar'da siparişlerin sorumlu bir şekilde askıya alınmasına dair ACT Çerçevesinin Özeti

Aşağıdaki çerçeveMyanmar’daki durumun karmaşıklığını ve ciddiyetini dikkate almaktadırBu çerçeveişin her zamanki gibi işlemediğini ve şirketlerin güvenlik ve ticari koşullarının büyük ölçüde farklılık gösterdiğini kabul etmektedir. 

ACT markalarıkoşullar siparişleri askıya almalarını veya Myanmar’daki fabrikalardan çıkmalarını gerektirdiğinde bu çerçeveyi uygulamayı kabul ederHafifletici nedenler dolayısıyla bu çerçeveyi tam olarak takip etmenin mümkün olmadığı durumlarda, ACT üyeleri IndustriALL’u bilgilendirmeyi taahhüt eder. 

ACT üyesi markalar şunları taahhüt eder:   

 • Tedarik zinciri ortakları ile ticari operasyonların durumu, (mümkünse) gelecek planlaması, farklılaşan durumlar ve bunun fabrikalar ve işçiler üzerindeki etkileri hakkında açık iletişim kanallarını korumak. 
 • Üretilmiş ve hala üretimde olan mallar için ödemeyi teminat altına almak. 
 • Bir tedarikçinin, marka siparişlerinin değiştirilmesinin doğrudan sonucu olarak kumaş borç yükümlülüğüne girmesi durumunda sorumluluk almak. 
 • İşçiler ve fabrikalar üzerindeki olası etkileri anlamak için riske dayalı etki değerlendirmeleri yapmak. Bu, mevcut koşulların izin verdiği ölçüde, en ciddi vakaları ilk önce belirlemeyi ve müdahale etmeyi içerir. Etki değerlendirmesi ve ayrıntılı mevcut durum tesbiti, çalışır durumda olan faal fabrikalar ile çalışır durumda olmayanları birbirinden ayrı tutmalıdır. 
 • Mümkün olduğu durumlarda, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için ACT markaları ile tedarikçiler veya kurumsal grup(lar) arasındaki kalan toplam borç kaldıracından faydalanmak. Markalar, fesihlerin kesinlikle kaçınılmaz olduğu durumlarda, söz konusu fesihlerin yerel yasalara, geçerli toplu iş sözleşmelerine, Myanmar Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzuna (bkz. Bölüm 4) ve aşağıdaki hükümlere uygun olarak yapılması gerektiğini tedarikçiye veya fabrikaya yazılı olarak bildirmelidir: 
 • İşveren, nihai işten çıkarma kararı alınmadan önce, mümkünse, gelecekteki istihdam/işten çıkarma planları hakkında işçi(ler) ve işçi temsilcilerine danışmalıdır. (Bkz. Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu, Bölüm 4, Paragraf 19) 
 • İşveren, işine son verilecek işçinin/işçilerin tarafsız şekilde seçilmesini sağlamalıdır. (Bkz. Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu, Bölüm 4, Paragraf 17) 
 • İşveren, mümkünse yazılı olarak işçilere işten çıkarma bildiriminde bulunmalıdır. 
 • İşveren, işten çıkarmaya karşı tüm olası seçeneklerin tetkik edilmesini ve işten çıkarılacak işçilere adil davranılmasını sağlamalıdır. 
 • İşveren, işine son verilecek işçilerin ihbar süresi boyunca başka işlere başvurmalarına izin vermelidir. 
 • İşveren ayrıca tüm ücret, kıdem tazminatı ve diğer ek ödemelerin yasalara uygun olarak ödenmesini sağlamalıdır. 
 • Tedarikçi tarafından işçilere ödeme yapıldığına dair teyit (ödeme belgelerini ibraz edin). 

Faal bir fabrikanın yukarıdaki gereksinimleri karşılamasının imkansız olması durumundafabrikanın markayı bilgilendirmesi gerekir ve durum ACT üyeleri tarafından kararlaştırılan ortak bir süreç dahilinde ele alınır. 

 

Yazılı bildirim, e –posta iletişimi de dahil olmak üzere her türlü yazılı iletişimi ifade eder.