ACT Küresel Satın Alma Pratikleri Taahhütleri

ACT üyesi markalar, yaşam ücretinin ve iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi doğrultusunda engel teşkil eden satın alma pratiklerini değiştirmek için tüm tedarikçi ülkelerde küresel olarak çalışmayı taahhüt eder.

ACT markaları, ücretler ve çalışma koşulları üzerinde en büyük etki yaratan alanlar olarak tespit edilen beş alanda küresel olarak satın alma pratiklerini iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu taahhütler, işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesini ilk imzalayan ülkeler için belirli bir destek sağlar. Ülkeler, enflasyon ve verimlilik artışını aşacak şekilde bir ücret artışı, örgütlenme özgürlüğüne tam saygı ve bir izleme mekanizması sağlayan işkolu düzeyinde bir toplu sözleşmeye sahip olmaları halinde bu destek taahhütlerinden yararlanabilirler.